advokatfuldmægtig Kaaveh Piroz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirma Siboni

Kastanievej 5

1876 Frederiksberg C

 

ts@advokatsiboni.dk

 

33 24 35 70 Tlf.

33 24 35 71 Fax

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

22 12 64 58 Tlf.

Advokatkontoret

Søndergade Århus ApS

Juridisk medarbejder

Poul Holmgaard

Søndergade 44, 4.

8100 Århus C

86 13 82 00 Tlf.

86 13 82 34 Fax

 

NYHEDER

- Se omtale i pressen

 

 

TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.

 

EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.

 

EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.

 

 

 

 

 

 

 

TILBAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte tlf.: 31752727

E-mail: kdp@advokatsiboni.dk

 

Kaaveh Piroz er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet og har en fortid som advokatfuldmægtig hos familieadvokat Gry Rambusch og forsvarsadvokat Thorkild Høyer. Desuden er Kaaveh Piroz medlem af Amnesty Internationals danske juristgruppe, frivillig i Retshjælpen Rusk, bestyrelsesmedlem i Center for Forebyggelse af Eksklusion og sekretær i Levende Menneskerettigheder.

 

Kaaveh Piroz er generalist, men er særligt specialiseret indenfor følgende fagområder:

- Strafferet (straffesager, politiklagesager, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning m.v.)

- Straffuldbyrdelsesret (udgangs-, prøveløsladelses- og prøveudskrivningssager m.v.)

- Menneskeret (navnlig sager om ytrings- og forsamlingsfrihed)

- Forvaltnings-, social- og psykiatriret

- Erstatningsret

- EU- og udlændingeret (sager om asyl, familiesammenføring, udsendelse, visum m.v.)

- Børne- og familieret (bl.a. sager om anbringelse, forældremyndighed, samvær og bopæl)

 

Medlemskaber

- Dansk Kriminalistforening

 

Sprog

- Dansk

- Engelsk

- Farsi/iransk/persisk

 

 

 

 

 

Advokatfuldmægtig Kaaveh Piroz