TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.

ERSTATNINGSRET


Arbejdsskade, trafikulykke, fejlbehandling eller voldsramt?

 

Vi hjælper dig med dit ersatningskrav!

En personskadeerstatning har normalt et eller flere af følgende elementer:

 

Helbredelsesomkostninger, hvorved det er muligt at opnå dækning for op til 10 års forbrug af medicin, behandlingsudgifter etc.

 

Erstatning for svie og smerte for den tid efter ulykken, hvor du har været sygemeldt eller i øvrigt har været ude af stand til at passe dine daglige gøremål.

 

Erstatning for varigt mén, såfremt du har varige følger af ulykke eller behandlingsforløb. Denne kan i 2010 udgøre maksimalt 901.500 kr.

 

Tabt arbejdsfortjeneste, dvs. tab af den indkomst du kunne have haft i den periode, hvor du har været sygemeldt fra arbejde.

 

Tab af erhvervsevne, som er den erstatning du skal have, såfremt din erhvervsevne er nedsat med 15 % eller mere. Ved fuldstændig tab af erhvervsevne kan erstatningen udgøre helt op til 7.892.000 kr. (2010).

 

Som udgangspunkt inddrages private forsikringsselskaber og offentlige myndigheder i sager om erstatningskrav, idet begge grupper ofte skal bære deres del af udgifterne til erstatningen. Desuden spiller Arbejdsskadestyrelsen, Patientforsikringen eller Erstatningsnævnet normalt en afgørende rolle for erstatningsudmålingen.

 

Vi afholder altid uforpligtende samtaler med vores klienter med henblik på vurdering af sagen omfang og karakter.

 

Såfremt vi går ind i sagen, vil vores udgifter i mange tilfælde kunne dækkes af de berørte forsikringsselskaber.

 

Skal du selv betale for advokatbistand, står betalingen i rimeligt forhold til den opnåede erstatning og du vil således ikke blive opkrævet salær, såfremt erstatning ikke udmåles.

Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2. tv.

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst


22 12 64 58 Tlf.