TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.Et visionært kontorfællesskab i hjertet af Frederiksberg og på Rungsted Kyst


Kontorfællesskabet omfatter Advokatfirma Siboni og advokat Dorte Wier, der er personligt drevne virksomheder.

 

Vi beskæftiger os med alle retsområder indenfor den almene praksis og behersker en række specialer indenfor privat- og erhvervsretten. Vi anvender ikke lovvalgs- eller værnetingsbestemmelser, undtagen efter særlig anmodning fra klienten.

 

Advokat Tage Siboni og advokat Dorte Wier er beskikket som advokat af Justitsministeriet i

Danmark og er en del af Advokatsamfundet og omfattet af Advokatsamfundets regler.

 

Advokatene har tegnet advokatansvarsforsikring og der stilles garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringerne dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

 

Ansvarsforsikringen for Advokatfirma Siboni (police nr. 156-08651184-14006) og advokat Dorte Wier (police nr. 156-08655481-14002) inkl. garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

 

Advokatfirma Siboni cvr. 29002126  |  Advokat Dorte Wier cvr. 10180317


Advokat Dorte Wier er endvidere ansvarlig for cvr. 35193278, Dansk Kvindesamfunds Retshjælp, og for cvr. nr. 38521675, Fonden Skoleinspektør Sigrid Hansens Legat.


De to advokatfirmaer i Wier og Siboni Advokater er omfattet af hvidvaskloven, og der er aftalt fælles retningslinjer i medfør af hvidvasklovens § 7 og § 8. Se dokumenterne nedenfor.


Derudover har de indgået en samarbejdsaftale, der omfatter stillingtagen til eventuel interessekonflikt. Se dokumenet nedenfor.


For betroede midler gælder særlige regler, og der er klageadgang over advokaterne. Disse bestemmelser er nærmere beskrevet i nedenstående dokument om "vigtige informationer".- Interne regler i medfør af hvidvaskloven: risikovurdering, politik for forretningsgang  og forretningsgang


- Samarbejdsaftale


- Vigtige informationer om klientkontomidler og klagemuligheder, hvis der er utilfredshed med advokatens adfærd eller salærkrav

 Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2.tv.

1820 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.


 

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

 

22 12 64 58 Tlf.