TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.Et visionært kontorfællesskab i hjertet af Frederiksberg og på Rungsted Kyst


Kontorfællesskabet omfatter Advokatfirma Siboni og advokat Dorte Wier.

 

Vi beskæftiger os med alle retsområder indenfor den almene praksis og behersker en række specialer indenfor privat- og erhvervsretten.

 

Advokat Tage Siboni og advokat Dorte Wier er beskikket som advokat af Justitsministeriet i

Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokatene har tegnet advokatansvarsforsikring og der stilles garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringerne dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

 

Ansvarsforsikringen for Advokatfirma Siboni (police nr. 156-08651184-14006) og advokat Dorte Wier (police nr. 156-08655481-14002) inkl. garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

 

Advokatfirma Siboni cvr. 29002126  |  Advokat Dorte Wier cvr. 10180317


Wier og Siboni Advokater følger de gældende regler i medfør af hvidvaskloven. Derudover har de indgået en samarbejdsaftale, der omfatter stillingtagen til eventuel interessekonflikt. Se dokumenterne nedenfor:


- Interne regler i medfør af hvidvasklovens § 25, stk. 1


- Samarbejdsaftale


- Vigtige informationer om klientkontomidler og klagemuligheder, hvis der er utilfredshed med advokatens adfærd eller salærkrav

 Advokatfirma Siboni

Kastanievej 5

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


33 24 35 70 Tlf.

33 24 35 71 Fax

 

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

 

22 12 64 58 Tlf.NYHEDER 

- Se omtale i pressen