TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.
OMS. AF FAST EJENDOM


Handel med fast ejendom omfatter typisk en lang række dokumenter. Hvis der er tale om en erhvervsejendom, er køber professionel og har som hovedregel selv gjort sig en række overvejelser omkring de forhold, der skal afklares i forbindelse med overdragelsen.

 

I denne forbindelse vil advokaten typisk fungere som den gode sparringspartner og samarbejdet kan omfatte nogle af flg. elementer:

 

- Finansiering af erhvervelsen

- Ejendommens egnethed til det ønskede formål, produktion, lager, udlejning, investering etc

- Behovet for eventuelle myndighedstilladelser

- De skattemæssige virkninger for overdragelsen, herunder beskatning af gevinst og tab på gæld og fordringer, 

   afskrivningsregler etc.

- Behovet for at inddrage yderligere rådgivning fra revisor, gennemgang af bygningssagkyndig eller mere   

   specialiseret ekspertise

 

For den private køber af en ejer- eller andelsbolig kan et forudgående kendskab til ejendomshandel  variere meget. Her skal rådgivningen være afstemt efter behov, og kan bl.a. omfatte en gennemgang af følgende områder:

 

- Belåning og samlet månedlig ”husleje” efter købet

- Tilstandsrapport og energimærke

- Ejerskifteforsikring

- Forhold vedr. ejerforening eller andelsforening

- Jordforurening

- Forsyning med varme, el og vand samt kloakering

- Skattemæssige forhold

 

Helt særlige forhold gælder ved køb af fast ejendom i udlandet. Vi har kontakter i bl.a. Tyskland, Frankrig, Spanien, Østeuropa og Kina og henviser gerne til disse efter behov.

Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2. tv.

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst


22 12 64 58 Tlf.