TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.

SELSKABSRET


Hos Wier & Siboni rådgiver vi om selskabsretlige løsningsmodeller til iværksættere såvel som etablerede virksomheder.

 

Mange iværksættere starter projekter i personselskaber, hvorved  bl.a. virksomhedens skattemæssige resultat reguleres i den personlige indkomst. Desuden adskiller personselskabsretten sig i stor udtrækning fra kapitalselskabsretten ved de lovbestemte hæftelsesformer, idet interessenter og komplementar hæfter ubegrænset ved deltagelse i kommanditselskaber og interessentskaber.

 

Hvis ønsket udelukkende er at kunne opspare overskud i virksomheden til en lav skat, kan virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen også anvendes.

 

Overgang til selskabsform, herunder A/S eller ApS, kan desuden ske uden at udløse beskatning, som ved salg af virksomheden, efter de særlige regler om skattefri virksomhedsomdannelse.

 

Etablering af et selskab kan bl.a. have flg. fordele:

 

Selskabet er selvstændigt regnskabspligtigt og selvstændigt skattesubjekt. Dette medvirker til et klart overblik over virksomhedens økonomi.

Selskabet fritager ejeren for personligt ansvar. Opsparing kan føres over i et holdingselskab, og derved holdes fri af driftsselskabet og de krav, der evt. kan rejses mod dette.

Selskabsformen giver mulighed for deling mellem flere partnere, medarbejderaktier, løbende generationsskifte etc.


Finansiering kan etableres ved aktie-/anpartssalg til investorer. For gazellevirksomheden kan det ultimative mål være en børsnotering.

 

Med den nye selskabslov, der er trådte i kraft i begyndelsen af 2010 er det nu muligt at danne et anpartsselskab med et indskud på kr. 80.000 og selskabet kan selv afholde omkostningerne ved stiftelsen, hvorved nettoudgiften ikke bliver større end kr. 80.000.

 

Det er desuden muligt at danne både et holdingselskab og et driftsselskab med et indskud på kr. 80.000, idet holdingselskabet kan udnytte sin indskudskapital til at danne driftsselskabet.

 

Hos Wier & Siboni afspejler den selskabsretlige rådgivning i stort omfang vores solide fundering i skatteretten. Desuden vurderer vi vores klienters behov i lyset af den globale udvikling og vi inddrager efter behov vores internationale samarbejdspartnere ved selskabsstrukturer ud af Danmark.

 

Lokalt er vi stærkt funderet i personselskabsretten og har bl.a. et indgående kendskab til anpartsprojekter, herunder K/S projekter og interessentskaber.

Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2. tv.

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.


 

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

 

22 12 64 58 Tlf.