TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.
SKATTERET


Urimelig  afgørelse fra  SKAT?


Vi har solid erfaring med skatteret og fører sager for erhvervsklienter såvel som private.

SKAT træffer mange afgørelser og desværre også urimelige afgørelser, som virksomheder såvel som private har svært ved at forstå og acceptere.

 

Advokatfirma Siboni har mangeårig, solid erfaring indenfor skatteretten og fører sager dels for private klienter, dels for erhvervslivet.

 

Advokat Tage Siboni har mere end 10 års erfaring fra sin post som medlem af Skatteankenævnet på Frederiksberg.

 

Skatteretlige og selskabsretlige forhold gennem administration af anpartsprojekter/skattefinansierede opsparingsprojekter.

 

Behandling af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder skatteretlige spørgsmål vedr. flytning til- og fra Danmark.

 

Afskrivningsret, ejendomsavancebeskatning og mange andre opgaver i relation til beskatning af personselskaber eller mangel på samme.

 

Advokat Tage Siboni har stor procesretlig erfaring og føre talrige sager for de administrative og ordinære domstole.

 

I nogle tilfælde kan skatteretlige tvister løses gennem dialog med SKAT med bistand fra en professionel rådgiver, hvorved sagerne kan afsluttes uden retssager og langstrakte procesretlige forløb.

 

I mange tilfælde må sagerne dog nødvendigvis indbringes for Skatteankenævnet, Landsskatteretten, byretterne og Østre/Vestre Landsret.

 

For private klienter er der dog mulighed for at opnå hel eller delvis dækning af de processuelle omkostninger, idet der ydes fuldt eller delvist omkostningsgodtgørelse i mange tvister mod SKAT.

 

Vi afholder altid uforpligtende møder med vores klienter med henblik på gennemgang og vurdering af sagens karakter og omfang.

Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2. tv.

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.


 

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

 

22 12 64 58 Tlf.