TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.
STRAFFERET


Hos Wier & Siboni Advokater mener vi at alle har ret til et forsvar, uanset anklagens omfang og karakter. Advokat Tage Siboni påtager sig derfor løbende opgaver som beskikket forsvarer i tungere straffesager, herunder røveri- og narkotikasager. Han har derudover assisteret ved ansøgning af ertstatning for uberettiget frihedsberøvelse eller ransagning.

 

Advokat Dorte Wier er i en række sager beskikket som bistandsadvokat for voldsramte.

 

Forsvaret tilrettelægges altid i samarbejde med klienten. Såfremt sagen er rejst på et tvivlsomt eller ufuldstændigt grundlag, arbejder vi naturligvis 100 pct. for en fuldstændig frifindelse.

 

Hvis det må erkendes, at der er sket en overtrædelse af strafferetten, bestræber vi os på, at få belyst sagen så godt som muligt, således at de formildende omstændigheder, der kan være tale om, kommer frem og indgår i grundlaget for straffens udmåling. 
Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2. tv.

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.


 

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

 

22 12 64 58 Tlf.