TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.
TILBAGE

Dorte Wier er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet og har en fortid i Statsadministrationen, hvor hun dels har arbejdet i Skatteministeriet med bl.a. retssager vedr. skatteunddragelse og i Landbrugsministeriet med bl.a. lovgivningsarbejde samt Råds og Kommissionsarbejde i Bruxelles.

Dorte Wier har i mange år undervist i erhvervsret som lektor på Niels Brocks Handelsskole og ved Handelshøjskolen i København. Desuden har Dorte Wier deltaget i fagpolitisk udvalgsarbejde på det arbejdsretlige område.


I dag arbejder Dorte Wier som selvstændig advokat og er deltidsleder af et større retshjælpskontor i indre København, Dansk Kvindesamfunds retshjælp. Hun er tillige administrator af Fonden Valborg og Edith Larsens Legat til fremme af kvinders forskningsmuligheder og af Fonden SkoleinspektørSigrid Hansens Legat.


Hun har arbejdet som ekstern lektor ved Københavns Universitet og Roskilde Universitet og som ekstern underviser ved Aalborg Universitet, hvor hun også er censorformand, samt ved Københavns Erhvervsakademi. 


Hun er beskikket af videnskabsministeriet som censor på de erhvervsøkonomiske Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelser samt akademiuddannelserne inden for det erhvervsjuridiske fagområde, herunder også skat og ledelse.


Dorte Wier arbejder med:


Erstatningssager, personskadeerstatning m.v.

Bistandsadvokat for voldsramte ofre i straffesager

Offentligretlige sager, herunder byggesager og ekspropriationssager

Ansættelsesretlige spørgsmål


Medlemskaber:


Retslinguistisk netværk Reline, Københavns Universitet

Advokatsamfundet


Sprog

Dansk

Engelsk


Kontakt: + 45 22126458

E-mail: dw@advokatwier.dk
Advokat Dorte Wier
Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2. tv.

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst


22 12 64 58 Tlf.