TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.

Samarbejdsaftale


Mellem advokaterne Dorte Wier og Tage Siboni er indgået flg. aftale med virkning fra den 1. september 2014, opdateret 1. januar 2020 og 25. august 2022.§ 1


Vi har aftalt at samarbejde således at vi gensidigt loyalt bistår hinanden i vores daglige virke, og således at vi kan gennemføre fælles markedsføring af vores respektive advokatfirmaer.


Der er tale om et praktisk samarbejde, og det indebærer således ikke nogen gensidig økonomisk hæftelse. Dette oplyses, når vi orienterer udadtil om vores samarbejde ved anvendelse af betegnelsen ”kontorfællesskab”.


§ 2


Vi står til rådighed for hinanden med hensyn til gode råd og bistand vedr. jura, it, lån af mødefaciliteter etc.

Evt. fælles markedsføring aftales konkret fra gang til gang, hvis det indebærer særskilte udgifter.


§ 3


For advokaterne Dorte Wier og Tage Siboni har vi aftalt at anvende fælles brevpapir med betegnelsen ”Wier & Siboni”. Vi har desuden aftalt at anvende en fælles hjemmeside under samme betegnelse. Det oplyses dog på brevpapir og hjemmesiderne, at Dorte Wier og Tage Siboni er i kontorfællesskab.


§ 4


Samarbejde om konkrete sager kan ske ved a) henvisning, b) samarbejde om sager med aftale om deling af salær samt c) udførelse af konkrete opgaver til en konkret aftalt pris.

 


§ 5


Samarbejdsaftalen er ikke til hinder for, at der også samarbejdes til anden side på en måde, der ikke hindrer fortsat opfyldelse af denne aftale.§ 6


Samarbejdsaftalen indebærer, at vi ikke modtager sager, hvor vores klienter ville være i en interessekonflikt med hinanden. Med henblik på at undgå sådanne situationer, har vi aftalt flg. retningslinjer:

 

  1. Ved fortolkning af bestemmelserne om personlige inhabilitet og forebyggelse af interessekonflikter i lovgivningen og i de advokatetiske regler betragter vi os som én enhed, således at vi ikke påtager os sager, som enten vi selv eller den anden samarbejdspartner ikke ville kunne påtage sig.
  2. Vi informerer løbende hinanden om nye klientforhold, herunder om en evt. modpart i sagen, således at vi hele tiden sikrer, at der ikke opstår situationer i strid med disse bestemmelser.
  3. I det undtagelsestilfælde, at det måtte vise sig, at der er tale om en interessekonflikt, evt. fordi en sådan er opstået under sagens gennemførelse, vil konsekvensen være, at ingen af os herefter medvirker ved sagen, bortset fra bistand til klienten med at søge ny advokat samt evt. uopsættelige ekspeditioner.§ 7


Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.


Advokatfirma Siboni

Kastanievej 5

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.


 

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

 

22 12 64 58 Tlf.