TILGÆNGELIGHED

Vi engagerer os i vores klienters individuelle behov, og er altid tilgængelige.


EKSPERTISE

Vi yder rådgivning på et højt fagligt niveau.


EFFEKTIVITET

Vi leverer værdiskabende, kommercielle løsningsmodeller til vores klienter.
TILBAGE
Direkte tlf.: 25346907

E-mail: ts@advokatsiboni.dk


Tage Siboni er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet og har en fortid som vicedirektør i Fødevarestyrelsen. Siden har Tage Siboni frem til i dag arbejdet som advokat og drevet selvstændig advokatvirksomhed.

 

Tage Siboni arbejder med:

 

Skatte- og selskabsret samt anden virksomhedsrådgivning, ejendomshandel og lejeret.

 

Erstatningssager, personskadeerstatning m.v.

 

Beskikket forsvarer i straffesager samt repræsenterer forældre i sager om anbringelse af børn etc.

 

Privatretlige sager, herunder ægteskabssager og testamenter, samt sager om private rettigheder i forhold til offentlige myndigheder.

 

Tage Siboni påtager sig i det hele opgaver indenfor følgende fagområder:

 

Selskabsret

Skatteret

Strafferet

EU-ret

Familie-arveret

Erstatningsret

Oms. af fast ejendom

Lejeret

 

Medlemskaber


Tidligere medlem af Skatteankenævn Frederiksberg i 12 år.

Advokatsamfundet

 

Sprog


Dansk

Engelsk

Fransk

Tysk

Advokatfirma Siboni

Frederiksberg Allé 26, 2. tv.

1876 Frederiksberg C


ts@advokatsiboni.dk


25 34 69 07 Tlf.Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst


22 12 64 58 Tlf.